دکتر اعظم غیبی

متخصص رادیولوژی، سونوگرافی، MRI و CT scan
فلوشیپ تصویربرداری پستان، زنان، بارداری
CERTIFICATION اکوکاردیوگرافی جنین و FMF انگلستان
فارغ التحصیل دوره تخصص رادیولوژی و سونوگرافی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رتبه برتر آزمون رزیدنتی ۱۳۸۹

دکتر اعظم غیبی