رادیوگرافی دندان و چگونگی انجام آن

رادیوگرافی دندان و چگونگی انجام آن

رادیوگرافی دندان یک فرآیند تصویربرداری پزشکی است که برای تشخیص مشکلات دندانی و استخوان فک‌ها استفاده می‌شود. در این فرآیند، پرتو ایکس

مناسب ترین وقت برای انجام ماموگرافی

بهترین زمان انجام ماموگرافی

بهترین زمان برای انجام ماموگرافی معمولاً پس از ۴۰ سالگی و به صورت سالیانه است. اما برای برخی افراد با ریسک بالا

سونوگرافی کبد چرب و نحوه انجام آن

سونوگرافی کبد چرب و روش انجام

سونوگرافی کبد چرب یک روش تصویربرداری پزشکی است که برای تشخیص و ارزیابی کبد چرب استفاده می‌شود. این فرایند از امواج صوتی