انواع رادیولوژی

رادیولوژی لگن و روش انجام آن

رادیولوژی لگن و روش انجام آن

رادیولوژی لگن آزمایشی سریع، آسان و بدون درد است که با تهیه تصاویری از آناتومی لگن در جهت تشخیص و درمان بیماری‌های لگن مورد استفاده

آیا در مورد رادیولوژی قفسه سینه می دانید؟

رادیولوژی قفسه سینه

رادیولوژی قفسه سینه، یا رادیوگرافی قفسه سینه، یک روش تصویربرداری پزشکی است که برای بررسی و ارزیابی وضعیت داخلی قفسه سینه، شامل ریه‌ها، قلب، استخوان‌های