انواع رادیوگرافی

رادیوگرافی دندان و چگونگی انجام آن

رادیوگرافی دندان و چگونگی انجام آن

رادیوگرافی دندان یک فرآیند تصویربرداری پزشکی است که برای تشخیص مشکلات دندانی و استخوان فک‌ها استفاده می‌شود. در این فرآیند، پرتو ایکس از دندان و

رادیوگرافی دیجیتال چیست ؟

رادیوگرافی دیجیتال یا DDR

رادیوگرافی دیجیتال شکل پیشرفته‌ای از به کار گرفتن اشعه ایکس می‌باشد که می‌تواند یک تصویر رادیوگرافی دیجیتال را به صورت فوری بر روی کامپیوتر به