مقالات

آیا در زمان پریود سونوگرافی واژینال امکان پذیر است؟

سونوگرافی واژینال در زمان پریود

سونوگرافی واژینال در زمان پریود یک روش تصویربرداری است که برای بررسی ارگان‌های تناسلی داخلی زنان، مانند رحم، تخمدان‌ها و لوله‌های فالوپ استفاده می‌شود. این

مناسب ترین وقت برای انجام ماموگرافی

بهترین زمان انجام ماموگرافی

بهترین زمان برای انجام ماموگرافی معمولاً پس از ۴۰ سالگی و به صورت سالیانه است. اما برای برخی افراد با ریسک بالا ممکن است در

سونوگرافی کبد چرب و نحوه انجام آن

سونوگرافی کبد چرب و روش انجام

سونوگرافی کبد چرب یک روش تصویربرداری پزشکی است که برای تشخیص و ارزیابی کبد چرب استفاده می‌شود. این فرایند از امواج صوتی برای تولید تصاویری